Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн дарга:
Ч.Энхбаатар /доктор (Sc.D), профессор/ 
Гишүүд:
  1. Д.Лүндээжанцан /Эрдмийн зөвлөлийн дарга, УИХ-ын гишүүн, доктор (Sc.D), профессор, гавъяат хуульч/
  2. Д.Оюунцэцэг /захирал, профессор/
  3. О.Амархүү /зөвлөх багш, доктор (Sc.D), профессор, гавъяат хуульч/
  4. В.Алзахгүй /доктор, профессор/
  5. Н.Одон /төгсөгчдийн холбооны дарга/
  6. Багш нарын төлөөлөл
  7. Оюутны зөвлөлийн төлөөлөл 
Захиргааны зөвлөл                               
Захиргааны зөвлөлийн дарга:
                        Д.Оюунцэцэг /захирал, профессор/ 
Гишүүд:
1. Л.Дэжидмаа /сургалт, гадаад харилцаа эрхэлсэн дэд захирал/
2. Н.Жалбажав /судалгааны хүрээлэнгийн захирал, доктор (Ph.D), профессор/
3. О.Амархүү /зөвлөх багш, гавъяат хуульч, доктор (ScD), профессор/
4. Ж.Бямбаа /магистр, докторын сургалтын албаны дарга, доктор (Ph.D), профессор/
5. Б.Одончимэг /сургалтын албаны дарга/
6. С.Оюунбилэг /төгсөлтийн дараах сургалтын албаны дарга /
7. Р.Оюунбадам /клиник сургалтын төвийн эрхлэгч, гавъяат хуульч, доктор (Ph.D)/
8. Д.Отгонтуяа /төр, захиргааны эрх зүйн тэнхмийн эрхлэгч, ахлах багш/
9. А.Доржготов /иргэн, бизнесийн эрх зүйн тэнхмийн эрхлэгч/
10. Л.Нарангэрэл /ерөнхий эрдмийн тэнхмийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)/
11. П.Баянбаатар /эрүүгийн эрх зүйн тэнхмийн эрхлэгч/
12. М.Ундармаа /нягтлан бодогч/
 
Сургалтын алба
Дарга: Б.Одончимэг
Сургалтын менежер: Б.Пагамдулам
Туслах ажилтан: Г.Батнасан
 
Төгсөлтийн /бакалаврын/ дараах, магистр, докторын сургалтын алба 
Дарга: Ж.Бямбаа /доктор (Ph.D), профессор/
С.Оюунбилэг
Зөвлөх: О.Амархүү / доктор (ScD), профессор/
Туслах: Д.Оюунчимэг