ШИХИХУТУГ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ
 
           Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим нь 2000 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн захирлын №33 тоот тушаалаар Эрх зүйн тэнхим нэртэйгээр анх байгуулагдсан.
Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим нь үндсэн 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэй. Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхимийн багшлах бүрэлдэхүүн төр, эрх зүйн онол, эрх зүйн философи, үндсэн хуулийн эрх зүй, захиргааны эрх зүй, татварын эрх зүй, гаалийн эрх зүй, экологийн эрх зүй, процессын эрх зүй, гадаад орнуудын төр эрх зүйн түүх, хүний эрх  зэрэг хичээлүүдийг зааж, судалгаа шинжилгээний ажил туурвиж байна.
Үндсэн багш нар:
 • Тэнхимийн эрхлэгч: Д.Отгонтуяа /хууль зүйн ухааны магистр, ахлах багш/
 • Ахлах багш: Б.Ганпүрэв /Хууль зүйн ухааны магистр/
 • Багш: Х.Одонтуяа /Хууль зүйн ухааны магистр/
 • Багш: Ц.Амарсанаа /Хууль зүйн ухааны магистр/
 • Багш: Э.Анхбаяр /Хууль зүйн ухааны магистр/
 • Дадлагажигч багш: Г.Батнасан /Хууль зүйн ухааны магистрант/

ШИХИХУТУГ ИХ СУРГУУЛИЙН ИРГЭН, БИЗНЕСИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ
 
          Иргэн, бизнесийн эрх зүйн тэнхим нь үндсэн 7 багшийн бүрэлдэхүүнтэй. Тус тэнхимийн багшлах бүрэлдэхүүн нь иргэний эрх зүй, өмчийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй, гэрээний бус үүргийн эрх зүй, бизнесийн эрх зүй, хөдөлмөрийн эрх зүй, гэр бүлийн эрх зүй, иргэний процессын эрх зүй, иргэн, бизнесийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ, оюун ыөмчийн эрх зүй, нийгэм хамгааллын эрх зүй, арбитрын процесс болон өв залгамжлалын эрх зүй    зэрэг хичээлүүдийг зааж, судалгаа шинжилгээний ажил туурвиж байна.
Үндсэн багш нар:
 • Тэнхимийн эрхлэгч: А.Доржготов /Хууль зүйн магистр/
 • Ахлах багш: Г.Амаржаргалан /Хууль зүйн магистр/
 • Ахлах багш: Ё.Болормаа /Хууль зүйн магистр/
 • Багш: Э.Ариунаа /Хууль зүйн магистр/
 • Багш: Ч.Жадамба /Хууль зүйн магистр/
 • Багш: М.Хатанзориг /Хууль зүйн магистр/
 • Дадлагажигч багш: Д.Оюунчимэг /Эрх зүйн бакалавр/
 
ШИХИХУТУГ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ
 
АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО.
 
АЛСЫН ХАРАА- Зарчим – Үнэт зүйл – Хандлага
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО- Эрүүгийн эрх зарчим, үнэт зүйлийн чиг баримжааг эрхэмлэсэн, орчин үеийн CDIO сургалтанд суурилсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 
ҮНЭТ ЗҮЙЛС:
 • Сургалтын CDIO хэлбэр ;
 • Нэр хүнд, байр суурь, туршлага;
 • Хамтын зорилго, эрмэлзлэл, уламжлал шинэчлэл;
ТЭНХИМИЙН  БҮРЭЛДЭХҮҮН /Хөтөлбөрийн баг/
Тэнхимийн эрхлэгч:
П.Баянбаатар /Ахлах багш, хууль зүйн докторант/
Мэргэшсэн чиглэл: Эрүүгийн эрх зүй, Хууль хэрэглэх арга зүй
Багш нарын бүрэлдэхүүн:
Ж.Бямбаа  /Доктор, Профессор /
Мэргэшсэн чиглэл: Эрүүгийн процессын эрх зүй, Эрүүгийн процессын харьцуулсан судлал
Р.Оюунбадам /Доктор, Монгол Улсын Гавъяат хуульч/
Мэргэшсэн чиглэл: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй,  Ял эдлүүлэх ажиллагаа
Т.Сүхбаатар /Хууль зүйн магистр/
Мэргэшсэн чиглэл: Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ, Хууль сахиулах байгууллагын эрх зүй 
О.Батсүх /Хууль зүйн магистр/
Мэргэшсэн чиглэл: Эрүүгийн эрх зүй, Криминологи, Гэмт хэргийн зүйлчлэл
 
ШИХИХУТУГ ИХ СУРГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ЭРДМИЙН ТЭНХИМ
 
ТЭНХИМИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Хөтөлбөрөөр төгсөгчийг хөтөлбөрийн зорилго, зорилтод /PEOs/ хүрэх, суралцахуйн PLO-6, PLO-7, PLO-8, PLO-9-д дурдсан үр дүнд хүрэхэд туслах, хамтран ажиллах
            
СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
            Англи хэл, Сэтгэлгээний түүх, Логик, Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, Эдийн засгийн онол, Бизнесийн удирдлага, Шүүхийн няглан бодох бүртгэл, Эдийн засгийн философи, Мэдээллийн технологийн хэрэглээ, Монгол хэл бичиг, найруулга зүй, Монголын түүх соёл, ёс заншил, Монголын төр эрх зүйн түүх, Судалгааны арга зүй
Үндсэн багш нар:
 • Тэнхимийн эрхлэгч: Л.Нарангэрэл / Доктор (Ph.D) , Дэд профессор /
 • Багш: Б.Болдбаатар /Академич , Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн/
 • Багш: Г.Гантөгс  /магистр/
 • Багш: С.Батболд /магистр/
 • Багш: Д.Одон /магистр/
 • Багш: Б.Уранчимэг
 • Багш: Б.Хүрэлчулуун  
 • Багш: Х.Сувд-Эрдэнэ /захиргааны ажилтан/