СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 • Шихихутуг ХЗДС-ийн захирлын 2009.10.19-ний өдрийн 78 тоот тушаалаар Хүний эрхийн судалгааны төвийн захирлаар Ц.Өнөрцэцэг, Н.Жалбажав нар ажиллаж байсан бол 2016.11.07-ний өдрийн 74 тоот захирлын тушаалаар Судалгааны төвийг хүрээлэн болгосон бөгөөд Судалгааны хүрээлэнгийн захирлаар Н.Жалбажав ажиллаж байна.
 • Шихихутуг судалгааны хүрээлэн нь хүрээлэнгийн захирал, доктор /Ph.D/, профессор Н. Жалбажав,  эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Т. Сүхбаатар, туслах Э. Эрдэнэтуяа гэсэн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

 
Шихихутуг судалгааны хүрээлэнгийн зорилтууд:
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны /ЭШС/ ажлын ойрын болон хэтийн чиг хандлагыг тодорхойлох;
 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зөв оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх;
 •  Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх;
 • Судалгаанд суурилсан сургалтын тэргүүлэх их сургууль байх зорилгыг ­ хангаж ажиллахад эерэг нөлөөлөл үзүүлэх.
Шихихутуг судалгааны хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
 • Сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох;
 • Хууль зүйн шинжлэх ухааны сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан суурь болон хавсарга судалгаа хийх;
 • Багш, оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үндсэн (тэргүүлэх) чиглэлийг тодорхойлох, бодлого зохицуулалт хийх;
 • Гадаад орнуудын их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагатай хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;Захиалгат төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, судалгааны ажил хийх.​
Шихихутуг судалгааны хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр:
 • Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал;
 • Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний хурал;
 • Төсөл, хөтөлбөрүүд;
 • Бусад.
Хамтран ажилладаг дотоод, гадаадын байгууллага:
Дотоодын:
 • УИХ-ын Тамгын Газар;
 • БСШУСЯам;
 • ХЗДХЯам;
 • УДШ;
 • УЕПГ;
 • ШШГЕГ;
 • Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэн.
Гадаадын:
 • ОХУ-ын Шинжлэх ухааны академийн Социалогийн Дорно дахины хүрээлэн;
 • БНСУ-ын Хандуны их сургууль;
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн Улсын их сургууль;
 • ОХУ-ын Уралын их сургууль
Шихихутуг судалгааны хүрээлэнгээс хэрэгжүүлсэн төслүүд:
 • 2012-2014 онд Постсоциалист орнууд дахь нийгмийн шинэ давхарга, социал соёлын төлөвшлийн нийтлэг ба онцлогын асуудал-ОХУ-ын ШУА-ын социалагийн хүрээлэнтэй хамтарсан олон улсын төсөл.
 • 2014-2018 онд Орос, Монголын улс төрийн шинэтгэлийн соёл-иргэншлийн асуудлууд- ОХУ-ын ШУА-ын социалагийн хүрээлэнтэй хамтарсан төсөл.
 • 2018 онд УИХ-ын гишүүн Б.Саранчимэгийн захиалгаар “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тухай” хуулийн төсөл.
 • 2018-2019 онд ХЭҮК захиалгаар “Монгол Улс дахь ажлын байрны бэлгийн дарамтын нөхцөл, байдал” төсөл.
Инновацийн чиглэлээр:
 • Шихихутуг их сургуулийн хөгжлийн ерөнхий зураглал /Сургуулийн дотоодын төсөл/-2017-2018 он.
 • Шихихутуг их сургуулийн сургалт, судалгааны ажлын стандарт-2017 он.
 • Шихихутуг их сургуулийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн стандарт-2016-2018 он