ХБНГУ-ын Соёлын сайд нарын бага хурлын дэргэдэх Гадаад орнуудын боловсролын асуудал эрхэлсэн төв зөвлөлийн 2008 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн шийдвэрээр Шихихутуг их сургуулийн оюутан болон төгсөгчид Герман улсын их, дээд сургуульд элсэн суралцах эрх нээгдсэн.
 

Хамтын ажилгаатай гадаадын их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудтай төр, эрх зүйн тулгамдсан асуудлаар жил бүр олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулж байна.