Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд:

  • Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Хууль зүйн яам /Төрийн захиргааны болон мэргэжлийн удирдлага, дэмжлэг/;
  • Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Прокурорын Ерөнхий газар, Цагдаагийн Ерөнхий газар, /Ажил олгогч мэргэжлийн байгууллага/;
  • ШУА /философи, социологи эрхийн хүрээлэн/, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн сан,  ШУТИС, тус сургуулийн номын сан, МУИС, ИЗОУИС, Отгонтэнгэр Их сургууль, БХИС бусад /түншлэл, хамтын ажиллагаа/;
  • МИДСК, Монголын ХИДХ /идэвхитэй гишүүний хувьд/;
  • Монголын Хуульчдын холбоо, Нээлттэй нийгэм форум /арга зүйн удирдлага, түншлэл дэмжлэг/;
  • Аймаг, нийслэл /Дархан, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Говь-Алтай,  Дорнод, Хэнтий гэх мэт/, дүүргийн хуулийн болон нийгмийн дэг журам сахиулах байгууллагууд /түншлэл, дадлагын түшиц баазыг өргөжүүлэх зорилтын хүрээнд/;
  • Ерөнхий боловсролын сургуулиуд /элсэлтийн бодлого зорилт, хууль сурталчилах үйл ажиллагаа/;
  • Бизнесийн байгууллага /Оюу толгой гэх мэт/;
  • Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд: UBS, VTV зэрэг телевиз, Үндэсний шуудан, “Үнэн”, “Өдрийн сонин”,  “Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах”, “Цац”, “Эрдмийн Ертөнц” сэтгүүлүүд
  • ШУТИС-ийн Төв номын сан