2018-2019 оны хичээлийн жилд элсүүлэх хөтөлбөр
 
Индекс
Элсэлт авах хөтөлбөрүүд  Нарийвчилсан чиглэл Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа  
Элсэгчдийн боловсролын түвшин
Элсэлтийн  шалгалт
F04210101 Хууль зүйн доктор Эрх зүйч өдөр 3-5  
Эрх зүйн магистр
Мэргэжлийн болон англи хэлний мэдлэг
 
Докторын хөтөлбөрт элсэгчдийг 9-р сарын 10-наас 9-р сарын 25-ныг дуустал тус тус бүртгэнэ.
Дараах материалыг бүрдүүлнэ.
  • Цахим үнэмлэхний хуулбар
  • Магистрын диплом /нотариатаар батлуулсан/
  • Цээж зураг 2 хувь /сүүлийн 3 сард авахуулсан байх/, селфидсэн зургийг хориглоно
  • Анкет бөглөх /төрийн албан хаагчийн/
  • Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөгийг төлсөн баримт /ХХБ дахь Шихихутуг ИС-ийн 499092709 тоот, Хаан банкны 5027718899 тоот төгрөгийн дансанд тушаасан орлогын мэдүүлэг/