Тэнхмийн сургалт, судалгааны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Төр, эрх зүйн онол, Үндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Харьцуулсан эрх зүй, Эрх зүйн философи, Олон улсын эрх зүй, Экологийн эрх зүй
Хөтөлбөрийн баг
Д.Отгонтуяа /тэнхмийн эрхлэгч ахлах багш/
Ц.Доржням  /Ph.D доктор, дэд профессор/
Б.Ганпүрэв /Докторант/
Х.Одонтуяа /Докторант /
Ц.Амарсанаа /Магистр/ 
Э.Анхбаяр /Докторант/
Г.Батнасан /дадлагажигч багш/