Тэнхмийн сургалт, судалгааны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
Гадаад /англи/ хэл, эдийн засгийн онол, мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем, сэтгэлгээний түүх, логик, монгол хэл, найруулга зүй, монголын түүх, төр, эрх зүйн түүх, биеийн тамир
Хөтөлбөрийн баг
Л.Нарангэрэл /Тэнхмийн эрхлэгч, Доктор Ph.D /
Ж.Болдбаатар /Академич/
Ц.Минжин /Ph.D доктор/
С.Цэдэндамба /Ph.D доктор/
Р.Цэндсүрэн /дэд профессор/

Г.Гантөгс /ахлах багш/
Б.Хүрэлчулуун /дадлагажигч багш/