Шихихутуг их сургуулийн дэргэдэх шатрын “Их заргач” клуб нь оюун ухааны спорт болох шатрын спортыг түгээн дэлгэрүүлэх,      таниулах болон оюутнуудынхаа цагийг зүй зохистой, үр дүнтэй өнгөрөөх, өөрийнхөө оюуны сорьцыг шалгах таатай нөхцөл    бололцоо, орчинг бүрдүүлэхэд оршино.