Шихихутуг их сургуулийн удирдлага, хамт олон эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэн үндэсний дээд боловсролын тогтолцоо, дээд боловсролын агуулга, стандарт, үр дүн, үр нөлөөг олон улсын жишигт  хүргэх, сургууль, байгууллага дангаараа шийдвэрлэхэд үнэ өртөг өндөр, нарийн төвөгтэй  зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд боломж бололцоогоо нэгтгэх нь хамтын ажиллагааны үндсэн зорилт гэж үзэж байна.

Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд:

  • Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Хууль зүйн яам /Төрийн захиргааны болон мэргэжлийн удирдлага, дэмжлэг/;
  • Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Прокурорын Ерөнхий газар, Цагдаагийн Ерөнхий газар, /Ажил олгогч мэргэжлийн байгууллага/;
  • ШУА /философи, социологи эрхийн хүрээлэн/, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн сан,  ШУТИС, тус сургуулийн номын сан, МУИС, ИЗОУИС, Отгонтэнгэр Их сургууль, БХИС бусад /түншлэл, хамтын ажиллагаа/;
  • МИДСК, Монголын ХИДХ /идэвхитэй гишүүний хувьд/;
  • Монголын Хуульчдын холбоо, Нээлттэй нийгэм форум /арга зүйн удирдлага, түншлэл дэмжлэг/;
  • Аймаг, нийслэл /Дархан, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Говь-Алтай,  Дорнод, Хэнтий гэх мэт/, дүүргийн хуулийн болон нийгмийн дэг журам сахиулах байгууллагууд /түншлэл, дадлагын түшиц баазыг өргөжүүлэх зорилтын хүрээнд/;
  • Ерөнхий боловсролын сургуулиуд /элсэлтийн бодлого зорилт, хууль сурталчилах үйл ажиллагаа/;
  • Бизнесийн байгууллага /Оюу толгой гэх мэт/;
  • Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд: UBS, VTV зэрэг телевиз, Үндэсний шуудан, “Үнэн”, “Өдрийн сонин”,  “Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах”, “Цац”, “Эрдмийн Ертөнц” сэтгүүлүүд
  • ШУТИС-ийн Төв номын сан