Бакалавр /үндсэн хөтөлбөр/
 •  Бакалаврын сургалтын хөтөлбөр /эрх зүйч, бизнесийн эрх зүйч/
 • Төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр /эчнээ, магистр, доктор, хуульчийн үргэлжилсэн сургалт/
Эрх зүйн хөтөлбөрийн зорилго
Хууль зүйн шинжлэх ухааны онол, арга зүй, олон улсын эрх зүй судлалын түгээмэл жишиг, Монголын төр, хууль цаазны түүхэн уламжлал, шинэчлэлд тулгуурласан, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, суралцагсдын ашиг сонирхол, нийгэм, хувь хүн, байгууллагын хэрэгцээнд нийцсэн чанартай сургалт явуулж, мэргэжлээрээ өрсөлдөх мэдлэг, чадвар, дадал, соёл төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэх, тэднийг судалгааны ажлын арга зүйд сургахад оршино.

Нэг. Шихихутуг их сургуульд элсэлт авах хөтөлбөр
 
Индекс Элсэлт авах хөтөлбөрүүд Нарийвчилсан чиглэл Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа Элсэгчдийн боловсролын түвшин Элсэлтийн  шалгалт
Улаанбаатар хот болон орон нутгаас элсэгчид
D042101 Эрх зүйн бакалаврын хөтөлбөр Эрх зүйч
өдөр
 
4 Бүрэн дунд болон түүнээс дээш Нийгмийн тухай мэдлэг,
/математик эсвэл гадаад хэл/
 
Эрх зүйч эчнээ 3 Бакалавр Үндсэн хуулийн мэдлэг
Бизнесийн эрх зүйч өдөр 4 Бүрэн дунд болон түүнээс дээш
Нийгмийн тухай мэдлэг,
/математик эсвэл гадаад хэл/

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага ба шалгалт
2.1 Шихихутуг ИС-д элсэгч бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн, боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулдаг Монгол хэл бичгийн шалгалтыг заавал өгсөн байх,
2.2 Эрх зүйч мэргэжлээр бакалаврын хөтөлбөрт өдрөөр суралцах хүсэлтэй элсэгч нь:
А. Хөдөө орон нутагт. Нийгмийн тухай мэдлэг, математикийн шалгалт өгнө.
Б. Улаанбаатар хотод. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлээс гадна математик эсвэл гадаад хэлний аль нэг шалгалтыг өөрийнхөө сонголтоор өгсөн байна.
2.3 Энэ журмын 2.2-т заасан хичээлүүдийн ерөнхий шалгалтын оноо нь аль нэг нь 410 –аас, хоёр дахь нь 400-аас дээш байна.
2.4 Дээд боловсролтой иргэнийг энэхүү журмын 2.1-2.3-т заасныг үл харгалзан элсэлтийн ерөнхий шалгалтгүй өдрийн ангид элсүүлэн суралцуулна.
2.5 Бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг Эрх зүйч мэргэжлээр бакалаврын эчнээ хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулна. Энэ  хөтөлбөрт элсэгчээс үндсэн хуулийн мэдлэгийн шалгалт авна.
Гурав. Элсэлтийн бүртгэл
3.1 Шихихутуг ИС-д элсэгчдийг Боловсролын үнэлгээний төвөөс авсан шалгалтын дүн гарсан өдрөөс эхлэн бүртгэнэ.
3.2 Элсэлтийн бүртгэлийг хичээлийн байранд болон онлайнаар www.shihihutug.edu.mn хаягийн “Онлайн элсэлт” цонхоор орж бүртгүүлнэ.

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь дараах материалыг бүрдүүлнэ.
 • Өргөдөл /зохих загварын дагуу/
 • Эссе /тухайн хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхлоо илэрхийлсэн/
 • Цахим үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
 • Монгол хэл, бичгийн ерөнхий шалгалтын хуудас, Ерөнхий шалгалтын батламж
 • Цээж зураг 2 хувь /сүүлийн 3 сард авахуулсан байх/, селфидсэн зургийг хориглоно
 • Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөгийг төлсөн баримт /ХХБ дахь Шихихутуг ИС-ийн 499092709 тоот, Хаан банкны 5027718899 тоот төгрөгийн дансанд тушаасан орлогын мэдүүлэг/
Эчнээ магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдийг 9-р сарын 10-наас 9-р сарын 25-ныг дуустал тус тус бүртгэнэ.
Эчнээ хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь дараах материалыг бүрдүүлнэ.
 • Анкет бөглөх /төрийн албан хаагчийн/
 • Цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Бакалаврын диплом /нотариатаар гэрчлүүлсэн/
 • Цээж зураг 2 хувь /сүүлийн 3 сард авахуулсан байх/, селфидсэн зургийг хориглоно
 • Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөгийг төлсөн баримт /ХХБ дахь Шихихутуг ИС-ийн 499092709 тоот, Хаан банкны 5027718899 тоот төгрөгийн дансанд тушаасан орлогын мэдүүлэг/
Дөрөв. Элсэгчдийг шалгаруулах ба зарлах
4.1 Энэ журмын 2.1-2.3-т заасан болзол хангасан бүртгүүлэгчдийн хоёр шалгалтын нийлбэр оноогоор онооны жагсаалт хийн, хяналтын тоонд багтаан  шалгаруулж, элсүүлнэ.
4.2 Шалгаруулалтыг 7 дугаар сарын 6-ны дотор хийж, тэнцсэн элсэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг Шихихутуг ИС-ийн вэб сайтад  www.shihihutug.edu.mn/, болон сургуулийн мэдээллийн самбарт байрлуулна.
Эчнээ хөтөлбөрт элсэгчдийн шалгаруулалтыг 9 дүгээр сарын 28-ны дотор хийж, тэнцсэн элсэгчдийн нэрсийг Шихихутуг ИС-ийн вэб сайтад /www.shihihutug.edu.mn/, болон сургуулийн мэдээллийн самбарт байрлуулна.
 

Холбоо барих утас: 99036177, 99093607