Эрх зүйн бакалаврын сургалтын хөтөлбөр
Төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр
/эчнээ, магистр, хуульчийн үргэлжилсэн сургалт/

Эрх зүйн хөтөлбөрийн зорилго
Хууль зүйн шинжлэх ухааны онол, арга зүй, олон улсын эрх зүй судлалын түгээмэл жишиг, Монголын төр, хууль цаазны түүхэн уламжлал, шинэчлэлд тулгуурласан, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, суралцагсдын ашиг сонирхол, нийгэм, хувь хүн, байгууллагын хэрэгцээнд нийцсэн чанартай сургалт явуулж, мэргэжлээрээ өрсөлдөх мэдлэг, чадвар, дадал, соёл төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэх, тэднийг судалгааны ажлын арга зүйд сургахад оршино.

Эрх зүйн хөтөлбөрийн зорилт
 • Эрх зүйн боловсролын бакалаврын стандартад заасан нийтлэг шаардлагуудыг чандлан сахиж мөрдөнө. 
 • Хичээл бүрийг багш, суралцагсад хамтран мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаа болгоно. 
 • Мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, мэргэжлийн үнэт чанарыг тєлєвшүүлнэ. 
 • Эрх зүйн сэтгэлгээ, соёл, хэрэглээний арга зүйг эзэмшүүлнэ.
 • Хууль дээдлэх, эх оронч, хамт олонч хүмүүжил, мэргэжлийн ёс зүй тєлєвшүүлнэ.
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүй эзэмшүүлнэ.
 • Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чадварлаг баг /багшлах бүрэлдэхүүн/-г бүрдүүлэх, багш нарын ур чадварыг хөгжүүлэх, тэдний хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлтийг оновчтой тогтоох, цалин хөлс, урамшууллын үр ашигтай тогтолцоо бүрдүүлнэ
Шихихутуг их сугуульд элсэлт авах хөтөлбөр
 
Индекс
Элсэлт авах хөтөлбөр Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа Элсэгчдийн боловсролын түвшин Элсэлтийн  шалгалт
Улаанбаатар хот болон орон нутгаас элсэгчид
 
042101
Эрх зүйн бакалаврын хөтөлбөр Өдөр
4
Бүрэн дунд болон түүнээс дээш Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Эчнээ 3 Бакалавр Үндсэн хуулийн мэдлэг
 
 

ТӨГСӨГЧДИЙН АЖЛЫН БАЙР

 
 • Шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, нотариатч
 • Мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч
 • Гэрээний мэргэжилтэн, хуулийн зөвлөх
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн мэргэжилтэн
 • Патентийн итгэмжлэгдсэн ажилтан
 • Иргэний гэр бүлийн бүртгэл, мэдээллийн ажилтан
 • Мэргэжлийн хяналтын байцаагч
 • Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан