2017-2018 оны хичээлийн жилд элсүүлэх хөтөлбөр
 
 
Индекс
Элсэлт авах хөтөлбөрүүд  
Нарийвчилсан чиглэл
Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа  
Элсэгчдийн боловсролын түвшин
Элсэлтийн  шалгалт
 
E04210101
Эрх зүйн магистрын хөтөлбөр  
Эрх зүйч
өдөр 1.5 Эрх зүйн бакалавр Мэргэжлийн суурь
 
F04210101 Докторын хөтөлбөр  
Эрх зүйч
 
өдөр
 
5
 
Эрх зүйн магистр
Мэргэжлийн суурь, англи хэл
 
 
 Эчнээ магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдийг 9-р сарын 4-наас 9-р сарын 27-ныг дуустал тус тус бүртгэнэ.
  3.5 Эчнээ, магистр, докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь дараах материалыг бүрдүүлнэ.
  • Цахим үнэмлэхний хуулбар
  • Бакалавр, магистрын диплом /нотариатаар батлуулсан/
  • Цээж зураг 2 хувь /сүүлийн 3 сард авахуулсан байх/, селфидсэн зургийг хориглоно
  • Анкет бөглөх /төрийн албан хаагчийн/
  • Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөгийг төлсөн баримт /ХХБ дахь Шихихутуг ИС-ийн 499092709 тоот, Хаан банкны 5027718899 тоот төгрөгийн дансанд тушаасан орлогын мэдүүлэг/
Магистрын хөтөлбөрт эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнээс мэргэжлийн суурь шалгалт 2017.09.28 ны 15:00 цагт авч онооны жагсаалт гаргана. Тэнцсэн элсэгчдийн нэрсийг Шихихутуг ИС-ийн вейб сайтад /www.shihihutug.edu.mn/, болон сургуулийн мэдээллийн самбарт байрлуулна.