Хөтөлбөрийн удирдлагын тогтолцоо, хөтөлбөр сайжруулалтын бүтэц

Шихихутуг их сургуулийн эрх зүйн хөтөлбөрийн хорооны бүрэлдэхүүн
 
Хорооны дарга:
О.Амархүү /зөвлөх багш, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, проф/
Хорооны орлогч дарга:
Ж.Бямбаа /магистр, докторын сургалтын албаны дарга, доктор, проф/
   Хорооны нарийн бичгийн дарга:
Сургалтын албаны дарга /албан тушаалаар/
Төгсөлтийн дараах сургалтын албаны дарга /албан тушаалаар/
Гишүүд:
 1. Д.Лүндээжанцан /эрдмийн зөвлөлийн дарга/
 2. Д.Оюунцэцэг /захирал/
 3. Н.Жалбажав /судалгааны хүрээлэнгийн захирал/
 4. Клиник сургалтын төвийн эрхлэгч /албан тушаалаар/
 5. Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч /албан тушаалаар/
 6. Иргэн, бизнесийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч /албан тушаалаар/
 7. Эрүүгийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч /албан тушаалаар/
 8. Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч /албан тушаалаар/
 9. Төгсөгчдийн төлөөлөл
 10. Ажил олгогчийн төлөөлөл
 11. Суралцагчийн төлөөлөл
 12. Багшлах бүрэлдэхүүний төлөөлөл
 
Хөтөлбөрийн зөвлөх багийн бүрэлдэхүүн
Эрх зүйн хөтөлбөрөөр төгсөгчдөөс;
 1. С.Энхцэцэг /1998 оны төгсөгч/
 2. Б.Бат-Орших /1999 оны төгсгөч/
 3. Ж.Наранпүүрэв /2002 оны төгсөгч/
 4. Д.Батхишиг /2009 оны төгсөгч/
 5. Н.Долгор /2009 оны төгсөгч/
 
Бизнесийн эрх зүйн хөтөлбөрөөр төгсөгчдөөс;
 1. С.Батбуян /2008 оны төгсөгч/
 2. Д.Дорждэрэм /2009 оны төгсөгч/
 3. Ч.Жадамба /2012 оны төгсөгч/
 4. Б.Учралбаяр /2013 оны төгсөгч/
 5. Б.Пүрэвнямсүрэн /2017 оны төгсөгч/