Тэнхмийн сургалт, судалгааны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Иргэний эрх зүй, Бизнесийн эрх зүй, Иргэний процессын эрх зүй, Иргэний хууль тогтоожмийн хэрэглээ, Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын эрх зүй, Клиник сургалт
Хөтөлбөрийн баг:
  •  П.Түвшинтөгс /Тэнхмийн эрхлэгч, ахлах багш/
  •  Р.Оюунбадам /Ph.D доктор, гавъяат хуульч/
  • А.Доржготов /Хууль зүйн ухааны магистр/
  • С.Оюунбилэг /Хууль зүйн ухааны магистр/
  • Ё.Болормаа /Хууль зүйн ухааны магистр/
  • Ч.Жадамба /Хууль зүйн ухааны магистр/
  • М.Хатанзориг /дадлагажигч багш/