Тэнхмийн сургалт, судалгааны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Гадаад /англи/ хэл, Эдийн засгийн онол, Мэдээллийн технологи, Философи сэтгэлгээ, логик, Монгол хэл, найруулга зүй, Монголын түүх, Төр, эрх зүйн түүх, Биеийн тамир
Хөтөлбөрийн баг
Н.Жалбажав /Тэнхмийн эрхлэгч, Ph.D доктор /
Ж.Болдбаатар /Академич/
Ц.Минжин /Ph.D доктор/
С.Цэдэндамба /Ph.D доктор/
Р.Цэндсүрэн /дэд профессор/

Г.Гантөгс /магистр/
Д.Одон  /магистр/

Б.Уранбилэг  / магистр/