Шихихутуг их сургуулийн оюутан хөгжлийн төв нь оюутны олон нийтийн байгууллагын (оюутны зөвлөл, клуб гэх мэт) үйл ажиллагааг дэмжин уялдуулан зохицуулах, оюутны хөгжил төлөвшил, бүх төрлийн тэтгэлэг, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоо бүхий ажлыг зохион байгуулах гэсэн үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулдаг.